ADM Staff

Ser No.

Name

Designation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Ex. Hony. Sub Maj/Clk P.K. Mishra
Ex. Nb. Sub/Clk Tribhuwan Singh
Miss Divya Srivastava
Mr. SadanandYadav
Mr. Ghanshyam
Mr. Prabhakar Kumar
Mrs. Kusum Chhetri
Mrs. Snagita Yadav

Head Clerk
UDC
Reception
Peon
Mali
Khalasi
Maid
Maid