ADM Staff

Ser No.

Name

Designation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ex. Hony. Sub Maj/Clk P.K. Mishra
Ex. Nb. Sub/Clk Tribhuwan Singh
Mr  Nkhil Kumar
Miss Divya Srivastava
Mr  Vikash Kumar Sharma 
Mr  Ajay Bhadur Singh 
Mr. SadanandYadav
Mr. Ghanshyam
Mr. Prabhakar Kumar
Mrs. Kusum Chhetri
Mrs. Snagita Yadav

Head Clerk
UDC
LDC
Help Desk Executive
Accountant
Supervisor Adm
Peon
Mali
Khalasi
Maid
Maid