Phone
0542 2502514

ADM Staff

Name Designation
   
Mr Lal Bahadur Kuswaha LDC
Mr Shashi Sekhar Rai LDC
Mr Vikash Kumar Sharma Accountant
Mr Ajay Bhadur Singh Supervisor Adm
Mr. SadanandYadav Peon
Mr. Ghanshyam Mali